Sähköpostimainonta

Miksi monille tulee sähköpostimainonnasta ensimmäiseksi mieleen roskaposti, spämmi? Aivan väärä mielikuva, sanoo Futurelab Finlandin Petri Munkki. Oikein käytettynä sähköposti on mitä parhain suoramainonta- ja asiakassuhdekanava.

“Tarkasti kohdistettu ja analysoitu sekä vastaanottajan lupaan perustuva sähköpostimainonta on kustannustehokasta suoramainontaa. Sen avulla mainostaja puhuttelee olemassa olevaa asiakaskuntaa ja voi löytää uusia asiakkaita digitaalisessa, asiakkaille päivittäisessä käytössä olevassa kanavassa. Perinteiseen suoramainontaan verrattuna sähköpostin määräävimpinä etuina ovat nopeus ja dynaamisuus. Nopeus ilmenee sekä kykynä tavoittaa asiakkaat ilman konkreettisen kuljettamisen viiveitä että heidän mahdollisuutenaan reagoida viestiin välittömästi. Nopeutta voi tuloksellisesti hyödyntää myös sosiaalisen median parissa käytävissä keskusteluissa esimerkiksi keskustelun avaamiseksi tai kiihdyttämiseksi.”

Top 5

Tee näin

Vältä näitä

1. Aseta asiakkaasi ensimmäiseksi. Vakuuta, että sähköposti on tehokas tapa hoitaa keskinäistä yhteydenpitoanne. 1. Älä lähetä sähköpostimainosta kuluttajalle, jos siihen ei ole selkeätä lupaa (kuluttaja itse ruksaa ruudun tai vastaa kyllä – ei valmista ruksia), äläkä yritykselle ilman rekisterimainintaa.
2. Tarkista asiakasrekisteri. Onko teillä tarpeeksi ja oikeanlaista asiakastietoa? Määritä kustannukset ja tuottotavoitteet nykyisen asiakastietokannan rikastamiseksi ja uusien potentiaalisten asiakasryhmien hankkimiseksi. 2. Älä lähetä sähköpostimainosta, jossa ei ole yhteystietoja ja selkeästi kerrottu, miten mainospostin voi lopettaa.
3. Varmista, että lähetyksen sisältö on aina relevanttia, sitouttavaa ja tarjoaa aina houkutteen aktiviteetteihin. 3. Vältä turhaa ja liiallista sähköpostimainontaa.
4. Testaa edellä mainittujen kohtien toimivuus eri kohderyhmissä. 4. Älä käytä mainoksessa tai kampanjasivullanne tekniikkaa, jos et ole varma sen toimivuudesta. Mobiilin sähköpostin määritykset on must.
5. Kysy suosittelua ja anna aina vastaanottajalle mahdollisuus palautteeseen. 5. Älä unohda kunnioittaa kohderyhmääsi: muista kenelle viestit ja mitä haluat sähköpostilla aikaansaada.